Pulse BLAST është model i ri në kuadër të koleksionit poashtu i konstruktuar dhe dizajnuar për tinejxher më të vjetër. Karakteristikat e këtij modeli janë kombinimet atraktive të ngjyrave, hapësira për laptop si dhe përforcimet tjera.