Modeli PULSE 2në1 KIDS është diçka më e veçantë nga çanta tjera të shpinës anatomike të destinuara për moshën 7-11 vjeçare. Është e mundur të ndahet pjesa e vogël nga ajo e madhja apo të kombinohet në tri versione sipas nevojës. Pjesa e poshtme e fortë prej EVA shkumës është për të shtuar stabilitetin dhe ka shumë pak peshë. Sistemi anatomik i mbrojtjes së shtyllës kurrizore për zhvillimin e drejtë të fëmijës me mundësinë e përshtatjes sipas vet konstrukcionit anatomik të fëmiut. Në të gjitha anët e çantës ka një material reflektues për sigurinë e fëmijëve në trafik.